Nieuwe leerstoel helpt overheid in strijd tegen sociale fraude en dumping

Thema SIOD-leerstoel

Persbericht – Gent, 9 november 2023

Nieuwe leerstoel helpt overheid in strijd tegen sociale fraude en dumping

De federale overheid maakt van sociale fraude en sociale dumping een topprioriteit. Om dit probleem succesvol aan te pakken slaat ze de handen in elkaar met de Universiteit Gent

 

Aanpak van groeiend fenomeen

Hoewel het moeilijk is om de omvang van sociale fraude en dumping exact te bepalen, is er een duidelijke toename van het fenomeen. De gevolgen zijn verstrekkend. Door niet betaalde bijdragen of ten onrechte verkregen uitkeringen loopt de overheid jaarlijks grote bedragen mis, wat de financiering en houdbaarheid van het sociaal model ondermijnt. Er ontstaat ook oneerlijke concurrentie, met de afbouw van sociale rechten als gevolg.

Thema sociale dumping

Net als Europa engageert ook België zich in de strijd tegen sociale fraude en dumping. Om dit veelzijdige en complexe probleem grondig aan te pakken slaan de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de UGent de handen in elkaar. Samen richten ze de SIOD-leerstoel ‘Verminderen van sociale fraude en sociale dumping’ op. Het is de eerste keer dat de federale overheid een leerstoel financiert.

Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, benadrukt dat “de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping voor de federale regering prioriteit is. De oprichting van de leerstoel in samenwerking met de UGent moet SIOD in staat stellen een strategische visie op de bestrijding van sociale fraude scherp te stellen en een concrete aanpak te ontwikkelen. Samen met de forse versterking van onze inspectiediensten voeren we zo de strijd verder op.”

SIOD-directeur Bart Stalpaert: ‘Een samenwerking met een academische partner vloeit voor uit onze missie en wettelijke opdracht. We geloven dat we illegale arbeid en sociale fraude het best bestrijden door een synergie tussen praktijk en theorie. De keus om samen te werken met het International Research Institute on Social Fraud (IRIS), een onderzoeksinstituut van de UGent, lag voor de hand. De Gentse faculteit Recht en Criminologie heeft een enorme expertise opgebouwd op het vlak van sociale fraude en dumping maar uiteraard moet de aanpak multidisciplinair zijn in samenwerking met andere universiteiten.’

 

Afbeelding vleesindustrie

Geen vrijblijvende academische oefening

IRIS-coördinator professor Yves Jorens is de promotor van de leerstoel. ‘De leerstoel stelt IRIS in staat om inzichten en ervaringen uit de praktijk grondig te analyseren en onze expertise te vergroten, wat meteen ook de masteropleiding Rechten versterkt. Onderzoek naar sociale fraude en sociale dumping mag geen vrijblijvende academische oefening zijn: ze moet uitmonden in kennis die vertaalbaar is naar en toepasbaar in de praktijk. Omgekeerd zijn ervaringen uit de praktijk onmisbaar voor het bijsturen van het juridische kader en regelgeving.’

‘Omdat we de verworven kennis niet willen beperken tot Vlaanderen, zullen we de Franstalige Brusselse universiteit ULB (Université Libre de Bruxelles) ook regelmatig betrekken bij bijvoorbeeld studiedagen.’

De SIOD-leerstoel start in het academiejaar 2023-2024 en loopt tot het academiejaar 2027-2028. Om de verschillende inspectiediensten de nodige ondersteuning en juridische omkadering te geven, zal IRIS ook een voltijds wetenschappelijk medewerker aanwerven. Zijn of haar onderzoek kan uitmonden in een doctoraat.  

 

Meer informatie over de leerstoel

SIOD Leerstoel ter vermindering van sociale fraude en sociale dumping — Universiteitsfonds — Universiteit Gent (ugent.be)

info@siod.belgie.be

Share this page