Opleiding CHECK IN & OUT @work voor de schoonmaakactiviteiten

Opleiding Checkin & out @ Work

Gisteren organiseerde de SIOD, in samenwerking met de RSZ, een opleiding omtrent de invoering van de Check IN & OUT @work voor de schoonmaakactiviteiten. Deze opleiding was bedoeld voor de sociale inspectiediensten en Fedris en had tot doel de nieuwe regelgeving toe te lichten die van toepassing wordt op 1 september 2024.

Alle personen die schoonmaakactiviteiten uitvoeren (*) moeten vanaf dan registeren wanneer ze het werk aanvatten, maar ook de pauzes en het einde van de werkdag (OUT) moeten worden geregistreerd.  Met de opleiding wordt gezorgd voor een uniforme toepassing van de wetgeving door alle betrokken sociale inspectiediensten in alle delen van het land.

(*) Schoonmaakactiviteiten voor rekening van een derde partij waarvan de aangifte onderworpen is aan de voorwaarden van de drempelbedragen die gelden voor alle werken van het type “onroerende staat”

Share this page