Overleg Benelux Unie

Concertation Benelux Union

Gisteren vond een overleg plaats tussen Michel-Etienne Tilemans, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie en SIOD-directeur Bart Stalpaert. Het doel van dit overleg was het verder intensifiëren van de samenwerking.  Zo werd er onder meer gesproken over de werkzaamheden in het kader van een multilateraal Benelux Verdrag ter verbetering en versterking van de grensoverschrijdende samenwerking inzake sociale fraudebestrijding en inzake de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk en van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast werden ook andere actiepunten van het SIOD Actieplan en het Jaarplan Benelux besproken die betrekking hebben op de sociale fraude en de grensoverschrijdende samenwerking.

Sociale fraude is immers zowel letterlijk als figuurlijk een grensoverschrijdend fenomeen.

Share this page