Resultaten gemeenschappelijke controles sociale fraude 2022

resultaten

Er werden 14.559 gemeenschappelijke controles uitgevoerd in het kader van de strijd tegen sociale fraude (zwartwerk, sociale dumping,…). Bij 5.407 controles (37%) werden inbreuken vastgesteld. 

De statistieken arrondissementscellen beperken zich tot de acties die gezamenlijk werden gevoerd in het kader van de werking van de arrondissementscellen in hun “strijd tegen de sociale fraude”. Ze zijn slechts een fractie van het totale aantal controles dat door de verschillende sociale inspectiediensten werd uitgevoerd (meer dan 100.000 controles op jaarbasis).

stat 2022

 

Share this page