Semestrieel overleg tussen SIOD en de Raad van Arbeidsauditeurs

Raad van Arbeidsauditeurs

Woensdag 12 juni 2024 vond het eerste semestrieel overleg van 2024 plaats tussen de SIOD-directeur Bart Stalpaert en de Raad van Arbeidsauditeurs, in de gebouwen van SIOD. Tijdens de vergadering werd o.m. de goede samenwerking tussen de sociale inspectiediensten, de SIOD en de arbeidsauditoraten in het kader van de werking van de arrondissementscellen besproken. Er werd ook van gedachten gewisseld over nieuwe voorstellen van acties in het kader van het Actieplan sociale fraudebestrijding 2025 – 2026 dat door SIOD, samen met alle stakeholders, wordt voorbereid.

De Raad van arbeidsauditeurs adviseert het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie over dossiers met betrekking tot de taken van de arbeidsauditoraten en het beheer van het Openbaar Ministerie en is bijgevolg een zeer belangrijke partner in de werking van de SIOD.

Share this page