Strategisch Plan 2022 – 2025

Plan

Het Strategisch Plan 2022 – 2025 voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping van de Regering De Croo I werd vandaag goedgekeurd op de ministerraad. Het plan stelt voor een periode van 4 jaar het strategisch referentie- en beleidskader vast voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping. Wetenschappelijke onderbouwing, programmawerking en samenwerking zijn de sleutelbegrippen doorheen het gehele plan.

Het plan bevat ook de volgende zeven strategische doelstellingen:

  1. Sociale fraude en sociale dumping verminderen door de Europese en internationale samenwerking te versterken.
  2. Het waarborgen van het concurrentievermogen van onze bedrijven en daarmee het garanderen van eerlijke concurrentie.
  3. Een inclusieve arbeidsmarkt creëren die de veiligheid en de gezondheid op het werk garandeert voor alle werknemers.
  4. Versterking van de inspectiediensten om te zorgen voor een grotere capaciteit om op te treden en een grotere slagkracht.
  5. Vereenvoudiging van de administratie (met inbegrip van de digitalisering), de wetgeving en verbetering van de informatie om de transparantie te vergroten, onbedoelde onregelmatigheden te voorkomen en social engineering te bestrijden.
  6. Verhogen van het risico om gepakt te worden en verbeteren van de effectiviteit van de sancties.
  7. Het voorkomen van sociale fraude.

Share this page