Workshop leerstoel SIOD

Workshop leerstoel

Op donderdag 1 februari 2024 organiseerden de SIOD en de UGent een eerste workshop in het kader van de SIOD Leerstoel verminderen van sociale fraude en sociale dumping. Het thema van de workshop was het verminderen van sociale fraude en dumping in de luchtvaartsector en de uitvoering van grenscontroles op de luchthavens.

Dit is in overeenstemming met het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024 dat de sociale inspectiediensten en de verschillende politiediensten opdraagt om verder te werken aan de onderlinge gegevensuitwisseling en samenwerking, onder andere door het opvoeren van de grenscontroles op de luchthavens.

Dit laatste veronderstelt ook een samenwerking met andere actoren, onder andere de luchtvaartpolitie. Het uitvoeren van controles op een luchthaven wordt echter gekenmerkt door een aantal specifieke moeilijkheden, eigen aan de context. Het doel van de workshop was om de betrokken diensten bij elkaar te brengen en hun kennis en ervaring uit te wisselen, met als finaliteit de praktijk meer te ondersteunen in het uitvoeren van deze actie.

Ter voorbereiding van de workshop werd door prof. Jorens, promotor van de leerstoel, een inputpaper voorbereid die tijdens de workshop werd voorgesteld. Daarna kwamen verschillende experts aan het woord, die elk vanuit hun eigen bevoegdheden en expertise meer duiding gaven bij het uitvoeren van controles op luchthavens. Drie subthema’s kwamen aan bod: toegang tot de luchthavens (spreker van de FOD Mobiliteit en Vervoer), bestrijding van uitkeringsfraude en het uitvoeren van grenscontroles (sprekers van RVA en RIZIV) en bestrijding van bijdragefraude en het uitvoeren van controles bij luchtvaartpersoneel (sprekers van de ULB, RSZ en TSW). De presentaties en de discussies zullen worden verwerkt in een ‘outputpaper’ door prof. Jorens die praktische handvatten zal bevatten om deze controles uit te voeren.

Share this page