Workshop Leerstoel SIOD “Platformeconomie”

Workshop leerstoel

Vandaag werd het tweede thema “Platformeconomie” in kader van de SIOD-Leerstoel gelanceerd. Tijdens deze workshop deelden experten van de sociale inspectiediensten, de FOD Financiën en de FOD Economie hun kennis over en ervaringen met het uitvoeren van controles in de platformeconomie.  Dit was een eerste belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van een gemeenschappelijke en multidisciplinaire controlemethodologie. Dit wordt verder uitgewerkt in vervolgworkshops. Bedankt voor alle aanwezigen en voor de boeiende en leerrijke uitwisseling.

Share this page