Omzendbrief, gids en charter

De omzendbrief van 10/07/2017 (BS 17/07/17) richt zich op de bestrijding van de sociale dumping bij de aanbesteding van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Daarnaast heeft de FOD Kanselarij van de Eerste Minister een aantal aanbevelingen verzameld onder de vorm van een gids voor de strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten. De federale aanbestedende overheden moeten terzake een voorbeeldfunctie vervullen. Daarom moeten deze de in voormelde Gids bedoelde voorschriften naleven, alsook het charter dat als bijlage gevoegd is bij de omzendbrief van 10/07/2017.