Jaarverslag Meldpunt

Jaarverslag Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie 2020

Download: Jaarverslag MEC 2020

Niets of niemand ontsnapt aan de enorme impact van corona in 2020. Ook in de werking en het jaarverslag van het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie laat de gezondheidscrisis duidelijke sporen na. In de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 heeft het Meldpunt maar liefst 2.023 COVID-meldingen ontvangen. Dat resulteerde in een recordaantal van 9.330 ontvangen meldingen in totaal, 1263 meer dan het gemiddelde van de vorige 3 jaren.

Het meldpunt reageerde fluks op de uitbraak van de pandemie en maakte in maart onmiddellijk werk van een extra meldingsformulier met drie luiken: welzijn op het werk (1.277 meldingen), inbreuken tijdelijke werkloosheid (564 meldingen) en sluiting van niet-essentiële diensten (460 meldingen).

De inspectiediensten organiseerden zich om – bovenop hun kerntaken – prioritair te controleren op de naleving van de coronamaatregelen. Het meldpunt vormde zo een nuttige aanvulling in de controlestrategie in tijden van pandemie. De inspectie heeft, zonder enige overdrijving, heldenwerk verricht in het belang van de gezondheid van ons allemaal.

Gezien de grote impact op de gezondheid, werd aan meer dan 90% van de COVID-meldingen gevolg gegeven. De inspectiediensten volgden zo 77% van het totaalaantal meldingen op in 2020. Dat is 13% meer dan het gemiddelde van de vorige 3 jaren (64%).

Dat het openbare leven en de economie op verschillende momenten gedurende het jaar in lockdown gingen, heeft een weerslag op de cijfers. Het aantal meldingen rond sociale dumping liep sterk terug ten opzichte van de voorgaande 3 jaren (min 40%), net als meldingen rond loon- en arbeidswetgeving (min 36%) en kinderbijslagfraude (min 30%).

Het aantal meldingen rond domiciliefraude en zwartwerk en sluikwerk kenden een veel kleinere daling. Het is duidelijk de burger zijn weg naar het meldpunt blijft vinden.

Ook 2021 wordt een bijzonder jaar. De meerwaarde van het meldpunt om eerlijke concurrentie te garanderen en de strijd tegen het virus te winnen staat buiten kijf.

Pierre-Yves Dermagne
Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
Frank Vandenbroucke
Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
David Clarinval
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

 

Archief

Jaarverslag MEC 2019

Jaarverslag MEC 2018

Jaarverslag MEC 2017

Jaarverslag MEC 2015-2016

Share this page