Jaarverslag Meldpunt

Jaarverslag Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie 2019

Download: Jaarverslag MEC 2019

Het wordt bijna een traditie maar ook dit jaar sneuvelen er records. Ondertussen is het bijna vijf jaar geleden dat het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie werd opgericht als een nieuw wapen in de strijd tegen sociale fraude. De regering had die strijd tot één van haar belangrijkste prioriteiten gemaakt. Het meldpunt kaderde in die hernieuwde strijd en de hervorming van de sociale inspectiediensten en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). We hadden nood aan één centraal meldpunt om klachten te ontvangen en vervolgens te dispatchen. Het meldpunt is eigenlijk een doorgeefluik met filter van burger/ondernemer naar de sociale inspectiediensten.

We durven te zeggen dat onze aanpak gewerkt heeft. In totaal bracht de strijd tegen sociale fraude al meer dan een miljard euro op. De jaarlijkse inkomsten stegen tot boven de 250 miljoen uit. Het meldpunt zit daar ook voor iets tussen want in 2019 werd de kaap van 10 miljoen inkomsten gehaald op een paar euro’s na. Dat brengt het totaal op meer dan 30 miljoen euro sinds de oprichting van het meldpunt.

Het gros van die 10 miljoen inkomsten in 2019 bestond uit loonregularisaties. Toch blijft de aandacht voor specifieke problemen zoals uitkeringsfraude en domiciliefraude hoog en blijven we ook daar de meldingen opvolgen en consequent onterechte steun terugvorderen. De grote meerwaarde van het meldpunt is altijd geweest dat we soms verdoken vormen van fraude op het spoor geraken en ook kunnen aanpakken. Het is duidelijk dat het meldpunt doet wat het moet doen en dat de burger zijn weg naar het meldpunt lijkt gevonden te hebben. Twee derde van alle meldingen worden weerhouden en zijn voldoende kwalitatief of gegrond om verder onderzocht te worden.

Maar het kan altijd beter. Daarom blijven we de werking van het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie bijschaven. In 2019 hebben we dan ook hard gewerkt om tegemoet te blijven komen aan de noden van melders en inspectiediensten.

Zo werd de online webapplicatie op een aantal punten verbeterd. Burgers en ondernemingen kunnen nu ook probleemloos bijlagen toevoegen. Om de meldingen verder te verfijnen werden er een aantal bijkomende vragen opgenomen. Op die manier weet de melder beter wat hij net moet aankaarten en wordt de melding beter getrieerd. Dat betekent onze inspecteurs beter, sneller en efficiënter te werk kunnen gaan. Ze weten dankzij de bijkomende vragen ook of er al eerder en/of elders melding is gedaan. Zo wordt ook dubbel of parallel werk vermeden.

Kortom, het meldpunt is anno 2019 een onmisbaar instrument geworden in de strijd tegen sociale fraude in ons land. Ik ben er zeker van dat dit ook in 2020 zal blijven want het meldpunt zal ook een rol kunnen spelen om bijvoorbeeld fraude met tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis. Het belang van het meldpunt zal dus alleen nog maar toenemen in de toekomst. Ons credo is altijd hetzelfde gebleven: fraude mag nooit lonen. Want alleen zo zorgen we voor eerlijke concurrentie, geven we eerlijke ondernemers kansen en zorgen we ervoor dat werknemers correct betaald worden en dat steun bij die mensen komt, die het meest nodig hebben. Dankzij het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie brengen we die ambitie elk jaar dichterbij.

Archief

Jaarverslag MEC 2018

Jaarverslag MEC 2017

Jaarverslag MEC 2015-2016

Share this page