Maatregelen tegen COVID-19

Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie

https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be

TIJDELIJK: formulier voor het indienen van meldingen omtrent inbreuken rond de genomen maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus.

  • Inbreuken rond welzijn op het werk (beschermingsmaatregelen, telewerk, voldoende afstand, ...)
  • Inbreuken rond tijdelijke werkloosheid
  • Inbreuken rond niet-essentiële diensten die nog geopend zijn (Dit luik betreft uitsluitend ondernemingen. Voor niet-toegelaten activiteiten door burgers (bv: samenscholing, “coronafeest”, …) contacteert u de lokale Politie)

Ondernemingen: maatregelen van de sociale zekerheid

De verschillende instellingen van de sociale zekerheid bieden maatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen.

Social distancing

Social distancing verklaard

Werkgevers en werknemers

FAQ (Arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementering, collectief arbeidsrecht, welzijn op het werk, sociaal strafrecht)

Preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen

Maatregelen voor werkgevers

Hoe ga ik als werkgever om met werknemers die corona- of griepsymptomen vertonen?

Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid: vereenvoudiging van de procedure

Zelfstandigen

Zelfstandigen: moeilijkheden door het coronavirus

Ministerieel besluit van 26 maart 2021

Het Ministerieel besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Share this page