Samenwerkingsprotocol tussen TWW en TSW van de FOD WASO en de sociale inspectiediensten van de Gewesten en van de Duitstalige Gemeenschap en de SIOD

Publication date: 
08/01/2021 - 14:15

Samenwerkingsprotocol tussen de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk en de Algemene Directie Toezicht op de Sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg- en de sociale inspectiediensten van de Gewesten en van de Duitstalige Gemeenschap- en de Sociale Inlichtingen -en Opsporingsdienst.