SIOD

De SIOD is een strategisch orgaan dat op basis van de kennis en inzichten van de betrokken diensten en wetenschappelijke onder­steuning een visie ontwikkelt op sociale fraudebestrijding en deze vertaalt in concrete strategieën. Op die manier draagt de SIOD ook bij tot het strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen so­ciale fraudebestrijding en tot de werking van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. De SIOD verzorgt tevens de coördinatie op het vlak van de beleidsondersteuning, in het kader van het strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen.

Samenstelling

Arrondissementscel