Wetenschappelijk comité van de SIOD

De hervorming van het Sociaal Strafwetboek voorziet de oprichting van een wetenschappelijk Comité bij de SIOD. In afwachting van de goedkeuring van de herziening van het Sociaal Strafwetboek, werd dit Comité reeds informeel opgericht. Het bestaat uit leden die gespecialiseerd zijn in de materies die onder de (bestrijding van) illegale arbeid en de sociale fraude vallen. Het Comité is multidisciplinair samengesteld om een zo ruim mogelijke expertise te kunnen garanderen. Onverminderd de opdrachten van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, geeft dit wetenschappelijk Comité op verzoek van de SIOD of op eigen initiatief adviezen of aanbevelingen over de materies die onder de (bestrijding van) illegale arbeid en de sociale fraude vallen, met als doel om de SIOD te helpen om op dit vlak studies te verrichten, om de te voeren acties gerichter te maken en om strategieën voor te bereiden om de sociale fraude te tegen te gaan. Dit doet het Comité in volle onafhankelijkheid.

Momenteel bestaat het Comité uit de volgende leden:

 • Dhr. Yves Jorens (UGent – voorzitter a.i.)
 • Dhr. Charles-Eric Clesse (ULB)
 • Dhr. Frederic De Wispelaere (KULeuven)
 • Dhr. Steven Van de Walle (KULeuven)
 • Dhr. Christian De Valkeneer (UCL)
 • Dhr. Jelle Janssens (UGent)
 • Mevr. Amy Weatherburn (ULB)
 • Dhr. Matthieu Simon (ULiège)
 • Dhr. Mathieu Lefebvre (ULiège)

Hieronder vindt u de adviezen die het Comité reeds heeft opgesteld.

Adviesaanvragen kunnen ingediend worden door de volgende diensten:

 • SIOD
 • Strategisch Comité SIOD
 • Federale sociale inspectiediensten (via de hiërarchie, m.n. directeur-generaal)

Hiertoe contacteert u best het secretariaat van het wetenschappelijk Comité (mevr. Dominique Boels) op volgend emailadres: dominique.boels@siod.belgie.be