Inspectiediensten

In België valt de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude onder meer onder de bevoegdheid van de federale sociale inspectiediensten:

  • De inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
  • Het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO)
  • De inspectie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • De Dienst voor Administratieve Controle (DAC) van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • De Directie Eerlijke Concurrentie (ECL) van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)

De vijf hierboven vernoemde federale sociale inspectiediensten hebben een aantal gemeenschappelijke bevoegdheden (onder meer DIMONA, LIMOSA, sociale documenten, etc) en specifieke bevoegdheden eigen aan de dienst (bv. arbeidswetgeving, nazicht art. 30 bis, werkloosheidsreglementering, etc). 

De inspectiediensten kunnen hierbij op eigen initiatief optreden, alsook op basis van klachten, op vraag van de arbeidsauditeur, etc.