Jaarverslag Meldpunt 2022

Jaarverslag Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie 2022

Download: Jaarverslag MEC 2022

Dit jaar viert het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie (MEC) zijn achtste verjaardag. In de afgelopen jaren heeft het Meldpunt onomstotelijk bewezen een essentieel instrument te zijn in de strijd tegen de sociale fraude, waarbij de bescherming van werknemers en bonafide ondernemers tegen allerhande vormen van oneerlijke concurrentie voorop staat en dit binnen verschillende domeinen.

Het Meldpunt is een laagdrempelig platform voor burgers, ondernemingen en professionele gebruikers en beschikt over de mogelijkheid om op basis van eigen analyses of ad hoc situaties nieuwe meldingsformulieren ter beschikking te stellen. De strijd tegen de sociale fraude gaat onverminderd verder.

Vorig jaar werd, dankzij de inzet van de sociale inspectiediensten, in totaal ruim 335 miljoen euro opgehaald. Het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie draagt hiertoe bij. In 2022 ontving het Meldpunt 7.202 meldingen, met niet minder dan 60.766 meldingen sinds de oprichting van het MEC op 5 oktober 2015. De meldingen hebben reeds geleid tot een totale opbrengst van 52 miljoen euro wat de belangrijke rol van het Meldpunt in de strijd tegen de sociale fraude, sociale dumping en oneerlijke concurrentie treffend onderstreept.

In 2022 werden, in opdracht van de beleidscellen, voor drie fraudefenomenen nieuwe meldingsformulieren toegevoegd, namelijk “welzijn op het werk”, “arbeidsgerelateerde discriminatie” en “economische uitbuiting/mensenhandel”.

De uitbreiding van het MEC wordt ook in 2023 verdergezet met de ontwikkeling van drie bijkomende formulieren, met name:

  • “koerierdiensten”: voor meldingen van onregelmatigheden binnen koeriersbedrijven;
  • “platformeconomie”: voor meldingen rond de werkomstandigheden of rond de betaling van het loon of hun vergoedingen;
  • “verboden terbeschikkingstelling”: voor meldingen over het uitlenen van werknemers ter beschikking aan een ander bedrijf zonder de regels te volgen.

Het MEC blijft daarnaast op de voorgrond als het gecentraliseerd meldpunt voor sociale fraude binnen de verschillende Plannen voor Eerlijke Concurrentie, die zijn afgesloten met diverse sectoren, waaronder de bouw-, transport-, schoonmaaksector, etc. Het jaarverslag 2022 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) toont jaar na jaar aan dat het Meldpunt mee een gelijk speelveld creëert voor ondernemers en werknemers en hiermee bijdraagt aan eerlijke concurrentie.

Pierre-Yves Dermagne
Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
Frank Vandenbroucke
Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
David Clarinval
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Archief

Jaarverslag MEC 2021

Jaarverslag MEC 2020

Jaarverslag MEC 2019

Jaarverslag MEC 2018

Jaarverslag MEC 2017

Jaarverslag MEC 2015-2016