Rapportering

Pijler 1: monitoring van de strategische indicatoren (KPI's) Pijler 2: monitoring van het actieplan en operationele indicatoren Pijler 3: monitoring van de opbrengsten uit de strijd tegen sociale fraude

STRATEGISCH

Bepaling van de verzameling van strategische indicatoren (KPI's) om de evaluatie van strategische doelstellingen mogelijk te maken (incl. acties en inkomsten)

OPERATIONEEL

Monitoring van het jaarlijkse actieplan "beschouwd als een operationeel actieplan" als onderdeel van de strategie en de monitoring.

OPERATIONEEL

Monitoring van de totale opbrengsten uit de strijd tegen de sociale fraude als gevolg van het actieplan en onderzoeken die worden uitgevoerd door de sociale inspectiediensten ten aanzien van de verschillende fraudefenomenen.

KPIDe eerste pijler bepaalt de verzameling van strategische indicatoren (KPI’s) die gemeten worden, om de evaluatie van de strategische objectieven mogelijk te maken (overkoepelt acties & opbrengsten). De selectie van strategische indicatoren vormt een gebalanceerd geheel. De strategische indicatoren van toepassing op verschillende actoren en wordt er een gefaseerde implementatie voorzien.

 

De tweede pijler focust op de monitoring van het jaarlijks Actieplan Sociale Fraudebestrijding, dat beschouwd wordt als “operationeel Actieplan”, dat kadert binnen de strategie (als aanvulling op het vierjaarlijks strategisch plan, waarvoor de SIOD-manager verantwoordelijk is), en dat verder opgevolgd wordt in operationele fiches. Sinds 2018 wordt de monitoring georganiseerd om de operationele acties af te stemmen op de strategische en operationele doelstellingen van de eerste pijler. Er werd en nieuw document gemaakt voor het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2018 op basis van deze aanbevelingen, dat goed gekeurd werd op het Strategisch Comité van de SIOD van 25/10/2017.

De derde pijler focust op de monitoring van opbrengsten. Hierbij werd vertrokken van de monitoring van de opbrengst en zoals opgenomen door de SIOD. Vanuit het objectief om opbrengsten voortkomend uit inspanningen door actoren te valoriseren, en bijkomende transparantie te creëren, werden aanpassingen gedaan op vlak van de structuur en het opnemen van relevante opbrengsten. De opbrengsten die op deze manier bekomen werden, weer gegeven, per type opbrengst en per fraudefenomeen.