Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

Voorstelling

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is een strategisch orgaan dat op basis van de kennis en inzichten van de betrokken diensten en wetenschappelijke onder­steuning een visie ontwikkelt op sociale fraudebestrijding en deze vertaalt in concrete strategieën. Op die manier draagt de dienst ook bij tot het strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen so­ciale fraudebestrijding en tot de werking van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. Daarnaast verzorgt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst tevens de coördinatie op het vlak van de beleidsondersteuning, in het kader van het strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen.

De SIOD is het smeermiddel - de olie in de machine - tussen de verschillende inspectiediensten om hen nog performanter te laten samenwerken

Wettelijke basis

Opgericht in de programmawet van 27 december 2006 ter vervanging van de federale raad en coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude.

De Ministerraad besliste op 10 november 2016 over de hervorming van de sociale inspectiediensten en de versterking van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Hierbij werden de structuren opnieuw grondig gewijzigd door de wet van 21 december 2018 (BS 17/01/2019), die Titel 1 van het Sociaal Strafwetboek (wet van 6 juni 2010) aanpast.

Contact

Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst 
Zuidertoren - 8ste verdieping
Europaesplanade 1
1060 Brussel
Tel 02/233.47.87
Info@siod.belgie.be