Sancties

Door de invoering van het Sociaal Strafwetboek (wet van 6 juni 2010, Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010) beoogde de wetgever de bepalingen in het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht die betrekking hebben op de preventie, de opsporing en vervolging van inbreuken te coördineren. Het Sociaal Strafwetboek bevat tevens een lijst van zo goed als alle inbreuken en hun mogelijke sancties.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de mogelijke sancties voorzien in het Sociaal Strafwetboek (artikel 101) naargelang het niveau van de inbreuk, dat overeenstemt met de ernst van de inbreuk:

 

Sanctieniveaus

Gevangenisstraf

Strafrechtelijke geldboete

Administratieve geldboete

Niveau 1

   

10 tot 100 euro

Niveau 2

 

hetzij 50 tot 500 euro

hetzij 25 tot 250 euro

Niveau 3

 

hetzij 100 tot 1.000 euro

hetzij 50 tot 500 euro

Niveau 4

hetzij 6 maanden tot drie jaar

en/of 600 tot 6.000 euro

hetzij 300 tot 3.000 euro

 

De administratieve geldboetes in de niveaus 2, 3 of 4 kunnen enkel worden opgelegd wanneer de arbeidsauditeur heeft beslist om niet strafrechtelijk te vervolgen. Een administratieve geldboete en een strafrechtelijke geldboete kunnen dus nooit samen worden opgelegd voor dezelfde inbreuk.

De bedragen van de strafrechtelijke geldboeten en van de administratieve geldboeten bedoeld bij artikel 101 van het Sociaal Strafwetboek moeten met opdeciemen worden verhoogd (zie artikel 102 van het Sociaal Strafwetboek en de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op strafrechtelijke geldboeten). In de praktijk komt dit neer op een vermenigvuldiging met 8. Na de verhoging met de opdeciemen geeft dit het volgende resultaat:

 

Sanctieniveaus

Gevangenisstraf

Strafrechtelijke geldboete

Administratieve geldboete

Niveau 1

   

80 tot 800 euro

Niveau 2

 

hetzij 400 tot 4.000 euro

hetzij 200 tot 2.000 euro

Niveau 3

 

hetzij 800 tot 8.000 euro

hetzij 400 tot 4.000 euro

Niveau 4

hetzij 6 maanden tot 3 jaar

en/of 4.800 tot 48.000 euro

hetzij 2.400 tot 24.000 euro