Awareness-raising campaign on seasonal workers

ELA#Rights4AllSeasons - Fair Work is not seasonal

De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) lanceert een bewustmakings- en inspectiecampagne over de problemen die zich stellen bij seizoenarbeid.

Het doel van de campagne is enerzijds het voeren van een informatiecampagne om seizoenarbeiders en werkgevers bewuster maken van de toepasselijke arbeids- en sociale-zekerheidsregels tijdens hun activiteiten, alsook van de beschikbaarheid van bijstand en ondersteuning in de lidstaat waar zij werken of in de lidstaat van herkomst. Anderzijds zal deze campagne ook bijdragen tot de bestrijding van het zwartwerk, het respecteren van de arbeidsvoorwaarden en het bevorderen van veilige arbeidsomstandigheden. De Europese Commissie, het Parlement en de Raad hebben opgeroepen tot actie met betrekking tot de arbeidsomstandigheden van grensoverschrijdende seizoenarbeiders, mede in het licht van de problemen die zich stellen tijdens de COVID-19 crisis.

België ondersteunt, zowel op politiek als op operationeel vlak de uitbouw van ELA. Dit nieuwe EU-orgaan zal de Lidstaten en hun sociale inspectiediensten ondersteunen in de gemeenschappelijke strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude en bij de bestrijding van het (nationale) zwartwerk via het Platform Undeclared  Work. De ‘best practices’ die erop nationaal en Benelux – niveau bestaan inzake gemeenschappelijke controles en gegevensuitwisseling moeten ook in dit kader een Europees vervolg krijgen.

De voorziene flitsactie in de groene sectoren wordt vervroegd naar juni om zich in te schakelen binnen de kick-off van de campagne. In september voorziet de campagne een actieweek waarbij in heel Europa specifieke acties worden georganiseerd om het belang van de rechten van de seizoenwerker in de spotlight te plaatsen. De SIOD, samen met haar partners, plannen om in deze actieweek om een inspectie met één of meerdere buitenlandse delegaties te organiseren. Afhankelijk van het verdere verloop van de ingrijpende COVID-19 pandemie zal dit een via overleg op afstand (concerted) of met een bezoek ter plaatse (joint) gebeuren.

De folder rond seizoenswerk in de land- en tuinbouw kunt u hier terugvinden (beschikbaar in meerdere talen).

Meer informatie voor seizoenarbeiders binnen België of in heel Europa kan u hier terugvinden.

Ter ondersteuning: Op 16 maart 2021, organiseerde het Platform Zwartwerk (European Platform tackling Undeclared work) een online seminar over de aanpak van niet-aangegeven arbeid binnen het seizoenswerk, met een specifieke focus op de impact van de COVID-19 pandemie. U kunt de samenvatting hier vinden.

Wordt vervolgd.

Diensten

 

 

 

diensten2