Publicaties

Op de volgende pagina’s is er een overzicht van de afgesloten Plannen voor een Eerlijke Concurrentie, de samenwerkingsakkoorden, charters en protocollen en internationale verdragen.

De statistieken arrondissementscellen beperken zich tot de acties die gezamenlijk werden gevoerd in het kader van de werking van de arrondissementscellen in hun “strijd tegen de sociale fraude”. Ze zijn slechts een fractie van het totale aantal controles dat door de verschillende sociale inspectiediensten werd uitgevoerd (meer dan 100.000 controles op jaarbasis). Elke inspectiedienst doet ook autonome controles in de strijd tegen de sociale fraude, bovenop andere controles in functie van andere taken die tot zijn eigen specifieke bevoegdheden en corebusiness behoren. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op de sites van de respectieve inspectiediensten en in hun jaarverslagen.

In het jaarverslag sociale fraudebestrijding worden de resultaten van de drie pijlers (strategische indicatoren, monitoring actieplan en monitoring van de financiële resultaten) toegelicht.

Overzicht publicaties