Rapport COVID-19

Rapport 2021 met betrekking tot de activiteiten van de sociale inspectiediensten en de SIOD tijdens de periode van COVID-19.

De COVID-19 crisis heeft een impact zonder weerga op deDownload werking van de SIOD en de sociale inspectiediensten gekend.

Dit rapport is een aanvulling op de trimestriële en semestriële rapporteringen van de SIOD en het SIOD Jaarverslag sociale fraudebestrijding 2021.  Dit rapport vervangt dus geenszins deze andere rapporten, maar wil een overzicht bieden van de resultaten met betrekking tot de impact van COVID-19 op de activiteiten van de SIOD en de sociale inspectiediensten in 2021.

 

Archief