Jaarverslag sociale fraude 2023

Jaarverslag sociale fraudebestrijding 2023 (nieuw)

In 2017 werd een project opgestart voor de professionalisering van de opvolging en het meten van de inspanningen op vlak van sociale fraudebestrijding en om methoden en aanbevelingen te verstrekken voor een verdere professionalisering van het toezicht naar de toekomst toe.

Net als in de voorbij jaren heeft de SIOD, met de bijdrage van de verschillende betrokken actoren, een jaarverslag opgesteld over de activiteiten in het kader van de sociale fraudebestrijding.

In het Jaarverslag sociale fraudebestrijding 2023 (PDF) worden de resultaten van 3 pijlers toegelicht:

  • Pijler 1: monitoring van de strategische indicatoren (KPI's) opgevolgd in 2023
  • Pijler 2: monitoring van de realisatiegraad van het Actieplan 2023-2024 voor wat betreft het jaar 2023
  • Pijler 3: monitoring van de financiële resultaten

Een aantal opvallende resultaten:

Er werden vorig jaar in totaal 117.899 onderzoeken afgesloten door de sociale inspectiediensten waarvan 7.759 rond sociale dumping. Het aantal beschikbare voltijds equivalenten bedroeg 1.012,4 VTE.

In totaal werden 94% van de acties uit het Actieplan opgestart of behaald. Dit komt neer op 82 acties. Deze acties worden opgesplitst naar nieuwe en recurrente acties: 92% van de nieuwe acties werden opgestart of behaald terwijl 95% van de recurrente acties werden opgestart of behaald.

Het totaal aantal geplande controles in het kader van de SIOD-acties werd eveneens gerealiseerd. Meer zelfs, de doelstelling werd overschreden: er werden in totaal 15.664 arrocelcontroles uitgevoerd.

De opbrengst uit de strijd tegen de sociale fraude bedroeg in totaal iets meer dan 385 miljoen euro.

Meer informatie kan u terugvinden in het jaarverslag.