Studie impact COVID-19

Studie naar de impact van de COVID-19 crisis op de werking van de federale sociale inspectiediensten

De COVID-19-crisis heeft wereldwijd een impact zonder weerga (gehad) op de gehele maatschappij. In de loop van 2020 werden eerste analyses uitgevoerd door het Kenniscentrum omtrent de evoluties inzake sociale fraude ten gevolge van de COVID-19-crisis en omtrent de impact van deze crisis op de activiteiten van de sociale inspectiediensten. Immers, ook de inspectiediensten hebben hun werking moeten aanpassen in functie van de sanitaire crisis. Zo werden bijvoorbeeld bepaalde diensten bevoegd voor het toezicht op de Corona-preventiemaatregelen, op de (tijdelijke) Corona-steunmaatregelen, moeten specifieke richtlijnen gevolgd worden in de omgang met gecontroleerde werkgevers en werknemers (bv. voldoende afstand) en verloopt de communicatie met collega’s en andere diensten vaak digitaal.

Op initiatief van het Kenniscentrum wordt momenteel een wetenschappelijke studie uitgevoerd naar de impact van de COVID-19 crisis op de werking van de federale sociale inspectiediensten. Dit wetenschappelijk onderzoek levert kennis op over:

  1. de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 voor het inspectiewerk door vijf federale sociale inspectiediensten,
  2. hoe sociaal controleurs en hun leidinggevenden deze gevolgen ervaren,
  3. hoe positieve ervaringen gestimuleerd kunnen worden, om vervolgens
  4. lessen te kunnen trekken voor de voorbereiding van en omgang met mogelijke toekomstige crises.

Er wordt hierbij gefocust op drie assen die cruciaal zijn voor het dagelijkse inspectiewerk van sociaal controleurs in de praktijk, namelijk het gebruik van bevoegdheden en het appreciatierecht, de interactie met cliënten, de samenwerking met collega’s (van de eigen dienst en andere diensten) en leidinggevenden, om vervolgens praktische beleidsmaatregelen te kunnen voorstellen. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt gekozen voor een combinatie van onderzoeksmethoden. De onderzoekers zullen een eindrapport opleveren met een antwoord op alle onderzoeksvragen en een toolbox met concrete, praktische suggesties voor de inspectiediensten. Deze moeten toelaten om zich snel en efficiënt te kunnen organiseren bij toekomstige crises. 

Share this page