Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

Inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RSZ

De Inspectie van de RSZ profileert zich als een openbare dienst die de werkgevers en hun mandatarissen begeleidt voor de toepassing van de sociale wetgeving en de opmaak van hun aangiften, door hen raad te geven en te controleren.

Zij draagt ertoe bij

 • dat de sociale bijdragen correct geïnd worden bij de werkgevers;
 • dat de toepassing van de beleidsmaatregelen van de regering inzake tewerkstelling, via bijdrageverminderingen, gegarandeerd wordt;
 • alsook dat de sociale rechten van de werknemers gevrijwaard worden.

In samenwerking met de gerechtelijke instanties en de andere inspectie– en opsporingsdiensten strijdt zij tegen de fraude.

De sociaal inspecteurs en controleurs van de RSZ:

 • stellen onderzoeken in naar de werkgevers;
 • verzekeren het toezicht op de erkende sociale secretariaten en de dienstverleners;
 • staan tot de beschikking van het publiek in de antennes of permanenties in de belangrijkste steden van het land.

Naast de socialezekerheidswetgeving, toezicht op verschillende wettelijke bepalingen die met name betrekking hebben op:

 • Dimona, Limosa en de sociale documenten;
 • de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de beroepskaart;
 • het verblijf van buitenlanders en mensenhandel;
 • de outplacement;
 • de dienstencheques.