Tussenkomst inspectiediensten

Hoe treden de inspectiediensten op?

 • Op eigen initiatief,
 • Op basis van een klacht van een werknemer, een syndicale organisatie, een beroepsorganisatie, een aangifte door een derde,…
 • Op vraag van de arbeidsauditeur, het parket of de onderzoeksrechter,
 • Op vraag van hun centraal bestuur of van de beleidscel van de minister,
 • Op vraag van een andere administratie of dienst,
 • Op basis van een beslissing van de arrondissementscel of op aansturen van de SIOD in het kader van de arrondissementscel,
 • Op basis van datamining.

Welke soorten controles voeren zij uit?

 • Controles op de ondernemingszetel,
 • Controles op alle arbeidsplaatsen of hiermee gelijkgesteld,
 • Controles bij derden: sociale secretariaten, boekhouders,…

Voor welk soort situaties komen de inspecties tussenbeide?

Enkele voorbeelden:

 • Een firma gaat failliet en de werknemer werd de laatste 2 maanden niet aangegeven aan de sociale zekerheid – tussenkomst van de RSZ-inspectiedienst 
 • Situatie van laattijdige betaling van het loon of geen terugbetaling van verplaatsingskosten – tussenkomst van het Toezicht op de Sociale Wetten.
 • De werkgever betaalt geen vakantiegeld – tussenkomst van het Toezicht op de Sociale Wetten.
 • Problemen met overuren (geen betaling en geen toekenning inhaalrust) – tussenkomst van het Toezicht op de Sociale Wetten.
 • Aangifte en/of klachten over zwartwerk – tussenkomst van een federale sociale inspectiedienst of van de arrondissementscel.
 • Werknemers worden op een werf op grote hoogte tewerkgesteld met een gammele stelling en zonder dat een veiligheidsnet is gespannen – tussenkomst van het Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg .
 • Een werknemer is ontslagen en de werkgever weigert het C4-formulier af te leveren – tussenkomst van de RVA-inspectiedienst.