Jaarrapport Sociale Dumping 2023

Programmawerking werd binnen de schoot van de SIOD opgestart in 2019, dankzij de beslissing van het Strategisch Comité om een programmatorische aanpak aan de hand van een risico-evaluatie in te voeren. In 2021 besliste het Strategisch Comité om een programma ‘sociale dumping’ uit te rollen om dit complexe fenomeen nog beter aan te pakken. Dit programma loopt over een periode van vier jaar en zal dus eind 2024 eindigen.

De SIOD heeft, in nauwe samenwerking met haar partners, een jaarverslag ‘sociale dumping’ 2023 opgesteld. Dit jaarrapport geeft een overzicht van het programma sociale dumping voor 2023.

Een aantal opvallende resultaten:

  • In 2023 bestond het programma uit 24 projecten, verspreid over 5 programmadoelen die gelinkt zijn aan de verschillende fasen uit de handhavingsketen (preventie – detectie – controle – sanctionering – invordering)
  • 96% van de projecten die werden ingeschreven in het Actieplan 2023-2024 werd in 2023 opgestart of behaald.
  • In totaal werden 7.759 onderzoeken sociale dumping afgesloten, waarvan 248 inzake Braziliaanse filières en 672 inzake detachering van derdelanders.

Meer informatie kan u terugvinden in het jaarrapport 2023 (PDF).