Toegankelijkheid

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst engageert zich om de website toegankelijk te maken, overeenkomstig wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website www.siod.belgie.be en op de applicaties die via de site toegankelijk zijn.

De website werd op 1 februari 2021 gelanceerd. Het controleverslag van de digitale toegankelijkheid van de FOD BOSA wordt verwacht.