Dag tegen de sociale fraude

dag tegen de sociale fraude

In het kader van de werking van het College voor de bestrijding van fiscale en sociale fraude werd een actieplan opgesteld. Een van de punten van dit actieplan is de opleiding van magistraten, politiediensten en inspectiediensten, en ambtenaren van de FOD Financiën.

In dit verband vond, in samenwerking met de federale politie en de FOD Financiën en FOD Justitie, op 13 september 2022 een thematische dag opleiding over de bestrijding van sociale fraude plaats. 

"De strijd tegen de sociale dumping stopt niet aan de grenzen. Beleidsopties en inspecties" - een interventie door dhr. Stalpaert, directeur van de SIOD.

 

Share this page