Europese Arbeidsautoriteit (ELA) van start

ELA

Op woensdag 16 oktober 2019 werd de Europese Arbeidsautoriteit (European Labour Authority – ELA) officieel geopend, met het oog op een volledige operationele capaciteit tegen 2024. De hoofdzetel zal zich vanaf eind 2020 in de Slovaakse hoofdstad Bratislava bevinden.

België ondersteunt, zowel op politiek als op operationeel vlak de uitbouw van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Dit nieuwe orgaan zal bijdragen in de gemeenschappelijke strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude door de sociale inspectiediensten van de verschillende lidstaten. De ‘best practices’ die er op Nationaal en Benelux – niveau bestaan inzake gemeenschappelijke controles en gegevensuitwisseling moeten ook in dit kader een Europees vervolg krijgen.

ELA heeft als voornaamste taken:

  • Het vereenvoudigen van de toegang voor particulieren en werkgevers tot informatie over hun rechten en plichten en tot relevante diensten.
  • De ondersteuning van de samenwerking tussen de EU-landen bij de grensoverschrijdende handhaving van de relevante EU-wetgeving, met inbegrip van het faciliteren van gezamenlijke controles.
  • Het bemiddelen en vergemakkelijken van een oplossing in geval van grensoverschrijdende geschillen tussen nationale autoriteiten of verstoringen van de arbeidsmarkt.

De SIOD en de sociale inspectiediensten zullen blijvend actief deelnemen aan de diverse activiteiten en acties van het Platform Undeclared work, waarbij de Belgische Inspectiediensten vaak als een referentiepunt en best practice worden aanzien binnen Europa. Het platform UDW zal op termijn onderdeel uitmaken van de ELA.

(Bronnen: SIOD, BELGA, European Commission https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1414&langId=en)

Share this page