Nieuws van het Structureel Overlegcomité (SOC)

Image comité de concertation structurelle

Een interessante interventie door de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (RIZIV-DGEC) vandaag tijdens het Structureel Overlegcomité.

 « Tijdens controleonderzoeken sporen we inbreuken tegen de regelgeving op. Toch merken onze inspecteurs soms ook dat de zorgkwaliteit beter kan, vooral in fraudedossiers waarbij vaak niet- of onvoldoende gekwalificeerde zorgverleners betrokken zijn. (…) Zo wordt de strijd tegen fraude dus ook een strijd voor zorgkwaliteit. « 

Philip Tavernier, Arts-directeur-generaal DGEC

Het Jaarverslag van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle vindt u op evaluatie_controle_activiteitenverslag_2022.pdf (fgov.be)

 Ter herinnering: het Comité brengt trimestrieel de sociale inspectiediensten samen zowel federaal als regionaal.

Share this page