Ondertekening Plannen voor Eerlijke Concurrentie

Sfeerbeeld PEC

Op woensdag 21 februari ondertekenden de sociale partners, leidend ambtenaren en de bevoegde ministers de nieuwe plannen voor Eerlijke Concurrentie (PEC) in 8 sectoren.

Een PEC is een akkoord tussen werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid waarin concrete maatregelen worden afgesproken om tot een betere naleving van de sociale wetgeving te komen en sociale fraude en dumping te voorkomen en bestrijden. 

Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan het vereenvoudigen en verduidelijken van de regelgeving zodat bonafide ondernemers zich eenvoudig in regel kunnen stellen, als aan concrete maatregelen die kunnen helpen de sociale fraude te bestrijden.

Het terugdringen van sociale fraude is immers een win-win-win voor werkgevers werknemers en overheid. De werkgevers kunnen concurreren binnen een gelijk speelveld. De rechten van werknemers en zelfstandigen worden gevrijwaard. En tot slot misloopt de overheid geen inkomsten, waardoor onze welvaartsstaat duurzamer gefinancierd kan worden.

Voor de bewakings-, verhuis- en vleessector was het de eerste keer dat dergelijk akkoord werd gesloten. Voor de bouw-, transport-, elektrotechnische, schoonmaak-, metaal- en technologiesector betrof het de vernieuwing van een eerder akkoord dat door alle betrokken partijen als zeer succesvol werd ervaren.

De integrale teksten van de akkoorden zijn hier te lezen: Protocollen | Sociale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (belgie.be)

 

PEC 2
Ondertekenaars PEC bewakings- en toezichtsector

PEC 3
Ondertekenaars PEC bouwsector

PEC 4
Ondertekenaars PEC elektrotechnische sector​​
PEC 5
Ondertekenaars PEC metaal- en technologiesector

PEC 6
Ondertekenaars PEC schoonmaaksector

PEC7
Ondertekenaars PEC transportsector

PEC 8
Ondertekenaars PEC verhuissector

PEC 9
Ondertekenaars PEC vleessector

 

Share this page