Staff exchange Tsjechië

Staff exchange Tsjechië

Deze week hebben we het genoegen om de collega’s van de Tsjechische Arbeidsinspectie in het kader van een staff exchange te mogen verwelkomen. Met de ondersteuning van de Europese Arbeidsautoriteit ELA en de Belgische sociale inspectiediensten bestuderen we samen:

  • De problematiek van de detachering en van derdelanders in het bijzonder.
  • Samenwerking via het Internal Market Information System (IMI), de online tool die wordt gebruikt om internationaal informatie tussen diensten uit te wisselen.
  • De aanpak van zwartwerk in België.
  • De databanken en tools waarover de Belgische sociale inspectiediensten beschikken.
  • De wijze waarop we in België gebruik maken van datamining en -matching.
  • Het verloop van een controle op het terrein. Hiervoor zullen de Tsjechische collega’s mee op het terrein gaan.

Via dergelijke staff exchanges worden kennis en ervaringen met elkaar gedeeld. Ze creëren bewustzijn over nieuwe praktijken en fenomenen. Dergelijke inzichten verbeteren de performantie op het terrein.

Share this page