Strategisch comité SIOD

siod

Op 15 februari 2023 kwam het strategisch comité opnieuw, voor de eerste maal na COVID, fysiek samen in Brussel. 

Op de agenda stond onder meer de trimesteriële rapportering inzake de voortgang van het jaarrapport 2022. Tevens kwamen actuele thema's aan bod.

Het strategisch comité is samengesteld uit :

  1. het regeringslid dat bevoegd is voor de bestrijding van sociale fraude of zijn vertegenwoordiger;
  2. de ministers bevoegd voor Sociale Zaken, Werk Justitie en Zelfstandigen of hun vertegenwoordiger;
  3. de directeur van de SIOD;
  4. de administrateurs-generaal van de Rijksdient voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen, de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  5. de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  6. de procureur-generaal aangesteld door het College van procureurs-generaal.

Het strategisch comité wordt voorgezeten door het regeringslid dat bevoegd is voor de bestrijding van de sociale fraude.

Share this page