Vergadering Raad van arbeidsauditeurs

Thema justice

Gisteren 5 oktober had SIOD-directeur Bart Stalpaert een virtuele vergadering met de nieuwe voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van arbeidsauditeurs, Bart Wens en Sophie Salens. Zij bespraken onder meer de goede samenwerking tussen de sociale inspectiediensten, de SIOD en de arbeidsauditoraten in het kader van de werking van de arrondissementscellen.

De Raad van arbeidsauditeurs adviseert het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie over dossiers met betrekking tot de taken van de arbeidsauditoraten en het beheer van het Openbaar Minsterie en is bijgevolg een zeer belangrijke partner in de werking van de SIOD.

Share this page