Vergadering secretarissen Arrondissementscellen

Réunion des secrétaires des cellules d'arrondissement

We verwelkomden vandaag de secretarissen van de Arrondissementscellen voor onze semestriële vergadering. De arrondissementscellen - die instaan voor de organisatie van de gezamenlijke controles door de sociale inspectiediensten – spelen een enorm belangrijke rol in de niet aflatende strijd tegen sociale fraude.

Zo organiseerden zij tijdens de eerste zes maanden van dit jaar controles bij 8.269 ondernemingen, waarbij 14.007 werknemers en 5.649 zelfstandigen werkend werden aangetroffen. Omgerekend betekent dit een gemiddelde van meer dan 45 gecontroleerde bedrijven per dag, weekends en feestdagen meegeteld!

Vandaag maakten we samen een tussentijdse stand van zaken op en bekeken we samen wat nog beter kan.

Share this page