Jaarverslag sociale fraude

Jaarverslag sociale fraudebestrijding 2022 (nieuw)

In 2017 werd een project opgestart voor de professionalisering van de opvolging en het meten van de inspanningen op vlak van sociale fraudebestrijding en om methoden en aanbevelingen te verstrekken voor een verdere professionalisering van het toezicht naar de toekomst toe. 
Net als in de voorbij jaren heeft de SIOD in 2022 dit jaarlijkse evaluatieverslag, met de bijdrage van de verschillende betrokken actoren, verder uitgebreid.

In het Jaarverslag sociale fraudebestrijding 2022 worden de resultaten van de 3 pijlers toegelicht:

  • Pijler 1: monitoring van de strategische indicatoren (KPI's) opgevolgd in 2022
  • Pijler 2: monitoring van het Actieplan 2022
  • Pijler 3: monitoring van de financiële resultaten

Resultaten:

  • Er werden vorig jaar in totaal 122.159 onderzoeken afgesloten door de sociale inspectiediensten waarvan 7.718 rond sociale dumping.
  • De opbrengst uit de strijd tegen de sociale fraude bedroeg in totaal iets meer dan 334 miljoen Euro.
  • 77,8 % van de nieuwe acties uit het Actieplan werden opgestart of behaald.
  • 95,6 % van de recurrente acties uit het Actieplan werden opgestart of behaald.
  • De geplande controles in het kader van de SIOD-acties werden volledig gerealiseerd. De doelstellingen werden zelfs overschreden. Er werden in totaal 14.559 arrocelcontroles uitgevoerd.