Grootscheepse controle van vrachtwagens en bussen langs de E40 in Wetteren

Road

Op donderdag 16 februari 2023 hebben politie, douane en sociale inspectiediensten een uitgebreide ‘Albatross’-controleactie gehouden langs de E40 in Wetteren. Diverse vrachtwagens en bussen werden er aan een grondige controle onderworpen.

De actie werd gecoördineerd door de Wegpolitie van Oost-Vlaanderen en de Sociale Inlichtingen en -opsporingsdienst (SIOD). Zij werden op het terrein bijgestaan door collega’s van de Federale Wegpolitie van over het hele land, het Interventiekorps (CIK) Oost-Vlaanderen, de Directie hondensteun, politiezones Wetteren-Laarne-Wichelen, Meetjesland-Centrum, Regio Puyenbroeck, Ronse, Aalst en Brussel-Hoofdstad/Elsene, de Douane, de Civiele Bescherming, het team verkeerskunde – zwaar vervoer van AWV, de FOD Mobiliteit,  Arbeidsinspectie - Toezicht Sociale Wetten (TSW), Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), vertegenwoordigers van het Arbeidsauditoraat, de  Vlaamse Sociale Inspectie (VSI) , Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). 

De Belgische diensten werden tijdens deze actie bijgestaan door vertegenwoordigers van de European Labour Authority (ELA). In het kader van de implementering van de nieuwe Europese regelgeving die sinds kort van kracht is voor het internationaal wegtransport, werd er ook de nodige toelichting daarover gegeven aan de gecontroleerde chauffeurs.  De door ELA gefaciliteerde tolken waren hierbij een grote meerwaarde.

Via ELA waren er ook delegaties uit Nederland (arbeids- en transportinspectie) en Denemarken ( politie) aanwezig. Het doel van hun aanwezigheid was, om expertise te delen en te zien hoe de Belgische politie- en inspectiediensten bij dergelijke controles te werk gaan. 

Deze actie kadert in de Week of Action “Truck & Bus”, van Roadpol, het Europese netwerk van wegpolitiediensten. Ook in de andere Europese lidstaten worden deze week dergelijke acties georganiseerd.

Resultaten

Tijdens de controleactie, die duurde van 9 tot 17u, werden 128 voertuigen (vrachtwagens, bussen en wagens) gecontroleerd. De bagage van 434 passagiers werd gescand. 

In totaal werden 163 inbreuken vastgesteld. Het ging onder meer om:  

 • 15 inbreuken op de rij- en rusttijden
 • 6 inbreuken illegale tewerkstelling
 • 7 inbreuken zwartwerk (DIMONA)
 • 1 verder onderzoek werkloosheid
 • 1 onderzoek identiteitsfraude (in het kader van de sociale zekerheid)
 • 4 inbreuken op het gebruik van de tachograaf
 • 1 geval van fraude met de tachograaf
 • 1 chauffeur had geen rijbewijs
 • 1 chauffeur legde een positieve ademtest af
 • 3 chauffeurs werden betrapt op het gebruik van de GSM
 • 2 gevallen van AdBlue-fraude 
 • 12 inbreuken met betrekking tot ladingzekering
 • 1 inbreuk cabotageregels
 • 3 inbreuken op de terugkeerplicht van buitenlandse vrachtwagens (vrachtwagens moeten minstens elke acht weken terugkeren naar het land van vestiging van de firma) 
 • 2 inbreuken op de terugkeerplicht van buitenlandse chauffeurs (vrachtwagenbestuurders moeten minstens elke vier weken de kans krijgen om naar huis te gaan) 

In totaal werd voor 71.958,20 euro aan boetes uitgeschreven, meestal ten aanzien van het transportbedrijf (en dus niet van de chauffeur zelf). 1 geseinde persoon werd aangehouden. 1 voertuig werd in beslag genomen, wegens openstaande penale boetes. Waar nodig, bijvoorbeeld in geval van inbreuken op de sociale wetgeving, zal verder onderzoek worden opgestart. 

Road

 

Share this page