Wegcontrole in de transportsector n.a.v. Mobility Package

Wegcontrole

Op donderdag 10/02 voerden verschillende inspectiediensten wegcontroles uit in de transportsector langs de E-17 te Wetteren.

In het kader van de strijd, die door de Federale regering wordt gevoerd, tegen de sociale dumping in de sector van het internationaal goederenvervoer en naar aanleiding van de invoering van nieuwe regels in deze sector, het zogenaamde Mobility Package, vond er op 10 februari een wegcontrole plaats. De controle werd gecoördineerd door de Federale Wegpolitie, Roadpol en de Europese Arbeidsautoriteit. Zij werden op het terrein bijgestaan door zowel de politiediensten als andere diensten waaronder de arbeidsinspectie, de RSZ-inspectie, SIOD en de FOD Mobiliteit.

Controle

Tijdens de wegcontrole werd ook de ondersteuning geboden door vier Italiaanse inspecteurs (politie en arbeidsinspectie) die als ‘observer’ bij de wegcontrole aanwezig waren. Dit kaderde binnen de toenemende samenwerking in Europa, onder impuls van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA).

De focus van de controle lag op de rij- en rusttijden van de chauffeurs, het gebruik van de tachograaf en de naleving van de nieuwe regels die betrekking hebben op detachering in het internationaal wegvervoer (Mobility Package). Een belangrijk punt in deze regelgeving is de verplichting tot de regelmatige terugkeer van chauffeurs naar het land van herkomst.

Share this page